نصف شدن گلدهای سرور وارمین 2024

همان‌طور که اکثرا اطلاع دارید، سرور وارمین (Warmane) هر ساله