خدمات دیگر سرورهای شخصی

خدمات دیگر سرورهای شخصی World of Warcraft

خرید و فروش گلد در

سرورهای Private

توضیحات مربوط به ارائه خدمات دیگر سرورهای Private

این قسمت مختص به ارائه خدمات خرید و فروش گلد در سرورهای Private (شخصی) World of Warcraft است. برای مشاهده خدمات سرور وارمین به صفحه خدمات سرور Warmane مراجعه کنید.

خرید و فروش گلد در سرورهای Private به WoWTrade

همان‌طور که از ابتدا نیز قول داده بودیم، خدمات دیگر سرورهای شخصی World of Warcraft نیز به سایت اضافه شده و می‌توانید درخواست خرید یا فروش گلد خود را در این سرورها ثبت کنید. توجه داشته باشید که تنها سرورهای معروف همچون Atlantiss ،V Plus، و Sunwell در حال حاضر تحت پشتیبانی هستند. سرورهایی که از معروفیت کمتری برخورداری هستند و همچنین سرورهای ایرانی تحت پشتیبانی ما نیستند. برای ارسال درخواست فروش گلد از طریق فرم زیر اقدام فرمایید. در قسمت توضیحات حتما «نام سرور»، «نام رلم» و میزان موجودی گلد خود برای فروش به ما را ذکر کنید.

Karazhan (Atlantiss.org)
Apollo 2 (TwinStar)
Evermoon & Crystalsong (TauriWoW)
Frosthold & Angrathar (Sunwell.pl)
Sunstrider & Windrunner (Endless.gg)
Vanilla Plus

Atlantiss.org

Sunwell.pl

+V

Tauri WoW

فرم سفارش فروش گلد


فرم سفارش خرید گلد