نظرسنجی جدید بلیزارد درباره سرور Burning Crusade

به نقل از WoWHead شرکت بلیزارد اخیرا یک نظرسنجی در