قابلیت جدید Barracks در سرور وارمین

طبق اعلامیه وارمین (Warmane) قرار است به زودی قابلیتی جدید