سرورهای بلیزارد تحت حمله شدید DDoS

اگر همین الان از سرورهای اروپای بلیزارد بخواهید وارد بازی