فصل سوم رلم فراست مورن وارمین به زودی آغاز خواهد شد

طبق اعلام وارمین، فصل سوم فراست مورن (Frostmourne) در تاریخ