فاز سوم TBC Classic عرضه شد

ساعاتی پیش فاز سوم TBC Classic رسما منتشر شد. گیلد