سرور Whitemane فردا باز می‌شود

طبق اعلامیه توسعه‌دهندگان Whitemane، این سرور پس از گذراندن 2