تاج زمین، درخت افسانه ای Teldrassil

درخت Teldrassil که در Darnassian (زبان اصلی اِلف‌های شب) به