نگاهی کوتاه به گیم‌پلی دنیای وارکرفت

در گیم‌پلی دنیای وارکرفت همانند ساير بازی‌هاي آنلاين نقش آفريني،