تغییر بوست لول 50 به 60 در شدولندز

بلیزارد همزمان با معرفی پچ 9.2 شدولندز که Eternity's End