انیمیشن کوتاه Overwatch: GENESIS به زودی منتشر خواهد شد

انیمیشن کوتاه سه قسمتی Overwatch: GENESIS در جریان بحران Omnic