عرضه بازی‌های بلیزارد بر روی استیم

بلیزارد ساعاتی پیش، خبر از یک تغییر بزرگ داد. به