تست Closed Beta عنوان Burning Crusade کلاسیک رسما شروع شد

بلیزارد با انتشار یک پست آبی به صورت رسمی تست