عنوان Diablo 2: Resurrected از سیوهای نسخه اصلی پشتیبانی می‌کند

در مصاحبه اخیر IGN با یکی از مدیران انجمن بلیزارد،