تاریخ عرضه Classic Hardcore مشخص شد

بلیزارد بالاخره تاریخ عرضه Classic Hardcore را مشخص کرد. کلاسیک