همون‌طور که اکثرا اطلاع دارید رخداد یا اونت Midsummer Festival ساعاتی پیش در سرور وارمین شروع شد. در این مطلب راهنمای کامل این اونت برای Wotlk رو قرار خواهیم داد. اونت Midsummer Festival هر ساله از تاریخ 21 June تا 4 July به مدت 2 هفته و در اول تابستان برگزار خواهد شد. این اونت تقریبا مشابه Lunar Festival هست و یک‌سری باف، تایتل، فود مخصوص، پت و غیره به عنوان ریوارد خواهد داشت.

اچیومنت‌ها:

Ice the Frost Lord

خب راحت‎ترین اچیومنت همین هست که فقط باید یک بار از طریق دانجن فایندر دانجن اونت رو برید و اچیومنت رو بگیرید.

:The Fires of Azeroth و Desecration of the Alliance/Desecration of the Horde

برای گرفتن این دو اچیومنت باید اچیومنت‌های زیر رو اول بگیرید:
Flame Keeper of Eastern Kingdoms
Flame Keeper of Outland
Flame Keeper of Kalimdor
Extinguishing Eastern Kingdoms
Extinguishing Outland
Extinguishing Kalimdor

مناطقی که باید برید به تفکیک فکشن قرار داده شده. اگه از TomTom استفاده می‌کنید با استفاده از دستور way X,Y/ به راحتی نقطه دقیق رو پیدا خواهید کرد (X و Y رو با مختصاتی که می‌خواید جایگزین کنید). توجه داشته باشید که تمامی این مختصات رو باید حتما برید. برای اچیومنت The Fires of Azeroth و ادای احترام به آتش‌های مقدس، مختصات مربوط به فکشن خودتون، و برای Desecration of the Alliance/Desecration of the Hordeودر واقع خاموش کردن آتش هم نیاز هست مختصات فکشن مخالف‌تون رو برید.

مختصات برای الاینس:

Alliance — Flame Warden of Eastern Kingdoms
14 آتش مخصوص الاینس به مختصات زیر در ایسترن کینگدوم وجود داره:

 • Arathi Highlands — Refuge Point at 50,44
 • Blasted Lands — Nethergarde Keep at 58,17
 • Burning Steppes — Morgan’s Vigil at 81,63
 • Dun Morogh — Kharanos at 46,47
 • Duskwood — Darkshire at 73,54
 • Elwynn Forest — Goldshire at 43,63
 • Hillsbrad Foothills — Southshore at 50,47
 • Loch Modan — Thelsamar at 32,40
 • Redridge Mountains — Lakeshire at 26,60
 • Stranglethorn Vale — Booty Bay at 33,74
 • The Hinterlands — Aerie Peak at 14,50
 • Wetlands — Menethil Harbor at 13,47
 • Western Plaguelands — Chillwind Camp at 43,82
 • Westfall –Sentinel Hill at 55,52

Alliance — Flame Warden of Kalimdor

11 آتش مخصوص الاینس در کالیمدور به مختصات زیر هستند:

 • Ashenvale — Astranaar at 37,54
 • Azuremyst Isle — Azure Watch at 44,52
 • Bloodmyst Isle — Blood Watch at 55,67
 • Darkshore — Auberdine at 37,45
 • Desolace — Nijel’s Point at 65,17
 • Dustwallow Marsh — Theramore at 61,39
 • Feralas — Feathermoon Stronghold at 28,43
 • Silithus –Cenarion Hold at 55,35
 • Tanaris — Gadgetzan at 52,28
 • Teldrassil — Dolanaar at 54,60
 • Winterspring — Everlook at 62,35

Alliance — Flame Warden of Outland

7 آتش مخصوص الاینس به مختصات زیر در اوتلند هستند:

 • Blade’s Edge Mountains — Sylvanaar at 41,65
 • Hellfire Peninsula — Honor Hold at 62,58
 • Nagrand — Telaar at 50,70
 • Netherstorm — Area 52 at 31,62
 • Shadowmoon Valley — Wildhammer Stronghold at 40,54
 • Terokkar Forest — Allerian Stronghold at 54,56
 • Zangarmarsh — Telredor at 69,52
مختصات مخصوص هورد:

Horde — Flame Keeper of Eastern Kingdoms

11 آتش مخصوص هورد در ایسترن کینگدوم به مختصات زیر هستند:

 • Arathi Highlands — Hammerfall at 73,41
 • Badlands — Kargath at 4,50
 • Burning Steppes — Flaming Crest at 61,30
 • Eversong Woods — Falconwing Square at 46,50
 • Ghostlands — Tranquillien at 47,26
 • Hillsbrad Foothills — Tarren Mill at 58,25
 • Silverpine Forest — The Sepulcher at 50,39
 • Stranglethorn Vale — Booty Bay at 33,74
 • Swamp of Sorrows — Stonard at 46,45
 • The Hinterlands — Revantusk Village at 76,74
 • Tirisfal Glades — Brill at 57,52

Horde — Flame Keeper of Kalimdor

12 آتش مخصوص هورد در کالیمدور به مختصات زیر وجود دارند:

 • Ashenvale — Splintertree Post at 69,69
 • Desolace — Shadowprey Village at 26,77
 • Durotar — Razor Hill at 51,46
 • Dustwallow Marsh — Brackenwall Village at 33,31
 • Feralas — Camp Mojache at 72,47
 • Mulgore — Bloodhoof Village at 53,60
 • Silithus — Cenarion Hold at 46,43
 • Stonetalon Mountains — Sunrock Retreat at 50,60
 • Tanaris — Gadgetzan at 49,28
 • The Barrens — Crossroads at 51,26
 • Thousand Needles — Freewind Post at 41,52
 • Winterspring — Everlook at 59,35

Horde — Flame Keeper of Outland

7 آتش مخصوص هورد در اوتلند به مختصات زیر هستند:

 • Blade’s Edge Mountains — Thunderlord Stronghold at 50,58
 • Hellfire Peninsula — Thrallmar at 57,42
 • Nagrand — Garadar at 51,34
 • Netherstorm — Area 52 at 32,68
 • Shadowmoon Valley – Shadowmoon Village at 33,31
 • Terokkar Forest — Stonebreaker Hold at 52,43
 • Zangarmarsh — Zabra’jin at 36,52

Torch Juggler

Juggle 40 torches in 15 seconds in Dalaran

ابتدا 10 عدد Juggling Torch از وندور اونت (Midsummer Supplier) بخرید و برید دالاران و یک جای خلوت پیدا کنید که لگ کمتر باشه. Juggling Torch رو Keybind براش درست کنید، مثلا 1 بعدش زیر پاتون 1 و کلیک چپ رو اسپم کنید. این اسپل گلوبال کولدون یا همون GCD نداره، پس می‌تونید سریع اسپم کنید و به راحتی اچیومنت رو بگیرید.

Burning Hot Pole Dance

Dance at the ribbon pole for 60 seconds while wearing completed Midsummer set

برای گرفتن این اچیومنت باید ست کامل لباس فستیوال رو از وندور بخرید و بقیه‌ش هم که مشخصه. توجه کنید که این لباس 3 تکه هست و نیازی به Crown of the Fire Festival نیست. Mantle of the Fire Festival، Vestment of Summer، Sandals of Summer رو نیاز دارید. برای خرید لباس هم به پول مخصوص اونت یعنی Burning Blossom نیاز دارید، پس بهتره قبلش اچیومنت‌های The Fires of Azeroth رو برید تا Burning Blossom موردنیاز جمع بشه.

King of the Fire Festival

Complete the quest, “A Thief’s Reward”, by stealing the flames from your enemy’s capital cities

برای گرفتن این اچیومنت باید به پایتخت‌های فکشن مخالف خودتون برید و آتش‌های پایتخت‌شون رو بدزدید! به این صورت که به یکی از شهرها رفته و بر روی آتش مقدس فکشن مخالف کلیک می‌کنید، یک آیتم کوئست به بگ‌تون اضافه می‌شه که با کلیک کردن روش و گرفتن کوئست، باید به یکی از پایتخت‌های فکشن‌تون رفته و کوئست رو به Loremaster که کنار آتش مقدس هست، تحویل بدید. برای هر 4 شهر که انجام دادید، اچیومنت رو می‌گیرید.

اگر هورد هستید:

Ironforge – Hall of Explorers
Darnassus – Rut’theran Village
Stormwind – Magic Quarter (قسمت شمال شهر – کنار Summon Stone دانجن Stockade)
Exodar – The Crystall Hall

اگر الاینس هستید:

Silvermoon City – گوشه جنوبی “Court of the Sun”
Undercity – قسمت فوقانی شهر، وارد که شدید، سمت چپ خرابه‌های لردران
Orgrimmar – Valley of Wisdom گوشه جنوب شرقی
Thunder Bluff – Spirit Rise قسمت غربی

مختصات مربوط به آتش‌های مقدس Northrend که البته برای اچیومنت هیچ نیازی نیست: (منظور از A آتش‌های مقدس الاینس و H هم هورد هست)

 • Dragonblight H: Agmar’s Hammer 39,48
 • Dragonblight A: Wintergarde Keep 75,44
 • Borean Tundra H: Bor’gorok Outpost 51,12
 • Borean Tundra A: Fizzcrank Airstrip 55,20
 • Sholazar Basin H: River’s Heart 47,62
 • Sholazar Basin A: River’s Heart 48,66
 • Storm Peaks H: K3 40,86
 • Storm Peaks A: K3 42,87
 • Zul’Drak H: Argent Stand 43,71
 • Zul’Drak A: Argent Stand 41,61
 • Grizzly Hills H: Conquest Hold 19,62
 • Grizzly Hills A: Amberpine Lodge 34,6
 • Howling Fjord H: Camp Winterhoof 48,13
 • Howling Fjord A: Fort Wildervar 58,16
 • Crystalsong Forest H: Sunreaver’s Command
 • Crystalsong Forest A: Windrunner’s Overlook
ریواردهای مختلف مخصوص این اونت:

Satchel of Chilled Goods که در روز یک بار و با کشتن Lord Ahune در دانجن مخصوص اونت می‌تونید بگیرید. 2 عدد Emblem of Frost صددرصد از این بگ دراپ می‌شه، همچنین Frostscythe of Lord Ahune با دراپ ریت حدود 3 درصد در لردران، (برای آیس‌کرون چیزی حدود 21~) و پت Ice Chip با دراپ ریت مشابه آیتم قبلی.

تایتل The Flame Warden برای الاینس و The Flame Keeper برای هورد

Tabard of Summer Skies و Tabard of Summer Flames. برای گرفتن این تبردها، باید آیتم Shards of Ahune که پس از کشتن Lord Ahune از جعبه (چست) مخصوص دراپ می‌شه رو بگیرید و کوئستش رو به NPC که داخل همون دانجن هست تحویل بدید و در نهایت می‌تونید یک تبرد رو انتخاب کنید.

5 مدل Back مختلف با آیتم لول 232

Formula: Enchant Weapon – Deathfrost که بعد از کشتن Lord Ahune از چست مخصوص اونت دارپ می‌شه. پس با تکرار دانجن در روز می‎تونید راحت فارم کنید. البته دراپ ریتش پایینه.

واحد پول مخصوص این اونت: Burning Blossom

پت Captured Flame

Toy جالب Brazier of Dancing Flames که اگه Target کنید و /dance بزنید به شکل Dancing Flame درمیاید.

ست لباس مخصوص این اونت به اسم Midsummer Reveler:

(Mantle of the Fire Festival (100 Burning Blossom
Vestment of Summer (100 Burning Blossom
Sandals of Summer (200 Burning Blossom)

و یک‌سری فود و آیتم دیگه:

Bag of Smorc Ingredients-5 Burning Blossom

Elderberry Pie-5 Burning Blossom

Fiery Festival Brew-2 Burning Blossom

Fire-Toasted Bun-5 Burning Blossom

Juggling Torch-5 Burning Blossom

Midsummer Sausage-5 Burning Blossom

Toasted Smorc-5 Burning Blossom

منبع 1

منبع 2

تاریخ انتشار: 21/06/2020

آخرین ویرایش: 12/04/2022

خرید گیم‌تایم و آخرین بسته الحاقی World of Warcraft با قیمتی مناسب از فروشگاه سایت
به اشتراک‌گذاری مطلب:
نظرات
0 0 امتیازات
امتیازدهی
اشتراک
به من خبر بده
guest

0 دیدگاه
بازخوردهای درون‌متنی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها