اضافه شدن WoW Token به Wrath Classic

وو توکن (WoW Token) از این به بعد در رلم‌های