آردن‌ولد، اسرارآمیزترین جنگل دنیای وارکرفت

آردن‌ولد، مرموزترین جنگل دنیای وارکرفت «آردن‌ولد» (Ardenweald) سومین منطقه بسته