تاریخ عرضه TBC Classic مشخص شد

شایعاتی که قبلا منتشر شده بود، صحت داشتند و سرانجام