فصل اول Arena در TBC Classic شروع شد

بلیزارد اعلام کرد فصل اول Arena در TBC Classic شروع