پچ 10.2.5 ریتیل معرفی شد

بلیزارد ساعاتی پیش پچ جدید ریتیل (10.2.5) با نام Seeds