اضافه شدن قابلیت Cross-Realm Trading به ریتیل

طبق اعلام بلیزارد قابلیت Cross-Realm Trading در پچ 10.1.5 به