بلیزکان در ماه فوریه سال آینده برگذار نخواهد شد

پس از اینکه بلیزکان سال 2021 لغو شد، بلیزارد اعلام