سیاست جدید بلیزارد در رابطه با مالتی‌ باکسینگ

بلیزارد در قالب یک «پست آبی» (پست‌های معروف و رسمی