معرفی فصل جدید WoW Classic و رلم‌های Hardcore

یکی از توسعه‌دهندگان بلیزارد با نام Aggrend در توییچ به