بررسی کلاس (Hunter) شکارچی

کلاس (Hunter) شکارچی یکی از قدیمی‌ترین کلاس‌های تاریخ دنیای