تست PTR TBC Classic شروع شد

دو رِید Black Temple و Mount Hyjal هم‌اکنون برای تست