تاریخ عرضه فاز دوم TBC Classic مشخص شد

فاز دوم TBC Classic که Overlords of Outland نام دارد،